OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY

Osprzęt elektroinstalacyjny:

 • Łączniki podtynkowe
 • Łączniki podtynkowe hermetyczne
 • Łączniki natynkowe
 • Łączniki natynkowe hermetyczne
 • Inne łączniki ( kołyskowe, przelotowe, itp.)
 • Gniazda podtynkowe
 • Gniazda podtynkowe hermetyczne
 • Gniazda natynkowe
 • Gniazda natynkowe hermetyczne
 • Gniazda specjalne (komputerowe, RTV, HDMI, itp.)
 • Puszki instalacyjne
 • Listwy zaciskowe, płytki odgałęźne
 • Szybko złączki
 • Wtyczki, rozgałęźniki
 • Przedłużacze, sznury przyłączeniowe
 • Osprzęt siłowy
 • Inny osprzęt ( ściemniacze, czujniki ruchu, czujniki czadu, itp.)