OBUDOWY I ROZDZIELNICE

Rozdzielnice modułowe:

  • Rozdzielnice modułowe metalowe wnękowe
  • Rozdzielnice modułowe metalowe naścienne
  • Rozdzielnice modułowe z tworzywa wnękowe
  • Rozdzielnice modułowe z tworzywa naścienne

Obudowy:

  • Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego
  • Obudowy z metalu
  • Szafy i szafki przemysłowe
  • Złącza kablowe; pomiarowe
  • Rewizje
  • Inne obudowy

Nasi dostawcy: